Thông báo khi có lịch hẹn giúp bạn chủ động trong công việc điều hành


15-03-2023

maxQ Bussiness Partnes là ứng dụng dành cho chủ Gara, trung tâm chăm sóc xe, chủ kinh doanh phụ tùng phụ kiện...giao tiếp với khách hàng đặt lịch, mua hàng qua ứng dụng maxQ
Ứng dụng maxQ Bussiness Partners cho phép chủ kinh doanh theo dõi và quản lý Gara từ xa 

Post by: maxQ Team
15-03-2023

maxQ Business Partners cùng gara chuyển đổi số