Quản lý bán hàng với quy trình hoàn chỉnh từ đơn hàng đến thanh toán và vận chuyển


15-03-2023

Tính năng Quản lý bán hàng với quy trình hoàn chỉnh từ đơn hàng đến thanh toán và vận chuyển khép kín trong app chăm sóc xe maxQ giúp chủ gara quản lý quy trình bán hàng của họ một cách tự động, tiết kiệm thời gian và tăng tính hiệu quả.

Các tính năng của chức năng quản lý bán hàng này bao gồm:

  1. Tạo đơn hàng: Chủ gara có thể tạo đơn hàng cho khách hàng, bao gồm cả sản phẩm và dịch vụ được mua, số lượng, giá cả, thời gian giao hàng, hình thức thanh toán, và thông tin khách hàng.
  2. Quản lý đơn hàng: Chủ gara có thể quản lý các đơn hàng đã được đặt, bao gồm cả trạng thái đơn hàng (đã xác nhận, đang xử lý, hoàn thành, hủy bỏ) và lịch sử đơn hàng.
  3. Thanh toán: Chủ gara có thể thực hiện thanh toán cho các đơn hàng được đặt thông qua các hình thức thanh toán khác nhau, bao gồm cả chuyển khoản, tiền mặt, hoặc ví điện tử.
  4. Quản lý vận chuyển: Chủ gara có thể quản lý việc vận chuyển hàng hóa cho các đơn hàng, bao gồm cả thông tin vận chuyển và lịch sử vận chuyển.
  5. Cập nhật trạng thái đơn hàng: Chủ gara có thể cập nhật trạng thái đơn hàng cho khách hàng, bao gồm cả thông tin về việc đóng gói, vận chuyển và hoàn tất đơn hàng.
  6. Thống kê báo cáo: Chức năng này giúp cho chủ gara có thể theo dõi các thông tin về đơn hàng, doanh thu, sản phẩm bán chạy, khách hàng thân thiết và các thông tin khác, từ đó giúp họ quản lý và phát triển kinh doanh một cách hiệu quả hơn.

Với tính năng Quản lý bán hàng với quy trình hoàn chỉnh từ đơn hàng đến thanh toán và vận chuyển khép kín trong app chăm sóc xe maxQ, chủ gara có thể quản lý toàn bộ quy trình bán hàng của họ trên một nền tảng đơn giản và tiện lợi, giúp họ tiết kiệm thời gian và tăng tính hiệu quả trong công việc của mình.

Post by: maxQ Team
15-03-2023

maxQ Business Partners cùng gara chuyển đổi số