Quản lý dịch vụ, sản phẩm cung cấp chủ động, dễ dàng


15-03-2023

Tính năng Quản lý dịch vụ, sản phẩm cung cấp chủ động, dễ dàng trong app chăm sóc xe maxQ cho phép chủ gara quản lý danh mục dịch vụ và sản phẩm của họ, đưa ra các cập nhật mới nhất và giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm và đặt lịch dịch vụ.

Các tính năng của chức năng quản lý dịch vụ, sản phẩm này bao gồm:

  1. Quản lý danh mục sản phẩm: Chủ gara có thể quản lý danh mục sản phẩm của họ, bao gồm cả giá cả, mô tả sản phẩm, hình ảnh sản phẩm, và thời gian cập nhật mới nhất.
  2. Quản lý danh mục dịch vụ: Chủ gara có thể quản lý danh mục dịch vụ của họ, bao gồm cả giá cả, mô tả dịch vụ, thời gian hoàn thành và thời gian cập nhật mới nhất.
  3. Đưa ra cập nhật sản phẩm và dịch vụ mới: Chủ gara có thể đưa ra các cập nhật mới nhất về sản phẩm và dịch vụ của họ để khách hàng dễ dàng tìm kiếm và đặt lịch sử dụng dịch vụ.
  4. Quản lý lịch sử dịch vụ và sản phẩm: Chủ gara có thể quản lý lịch sử dịch vụ và sản phẩm của khách hàng, bao gồm cả các sản phẩm đã mua và các dịch vụ đã sử dụng, giúp cho việc tư vấn và giới thiệu sản phẩm mới được thuận tiện hơn.
  5. Quản lý lịch đặt lịch: Chủ gara có thể quản lý lịch đặt lịch của khách hàng, bao gồm cả thời gian, sản phẩm và dịch vụ được đặt, giúp cho việc quản lý lịch trình và nhân sự được hiệu quả hơn.
  6. Tích hợp thanh toán: Tính năng này giúp cho khách hàng có thể thanh toán cho các sản phẩm và dịch vụ đã sử dụng trực tiếp thông qua ứng dụng, giúp cho quá trình thanh toán dễ dàng và thuận tiện hơn.
Post by: maxQ Team
15-03-2023

maxQ Business Partners cùng gara chuyển đổi số