Quản lý mã giảm giá cho từng chiến dịch truyền thông thu hút khách hàng


15-03-2023

Tính năng quản lý mã giảm giá trong ứng dụng chăm sóc xe maxQ cho phép chủ gara tạo và quản lý các mã giảm giá để khuyến khích người dùng sử dụng dịch vụ của họ.

Các tính năng của chức năng quản lý mã giảm giá này bao gồm:

  1. Tạo mã giảm giá: Chủ gara có thể tạo mã giảm giá mới, bao gồm cả số tiền hoặc phần trăm giảm giá, số lượng mã khuyến mãi và thời hạn sử dụng.
  2. Quản lý mã giảm giá: Chủ gara có thể quản lý các mã giảm giá đã tạo, bao gồm kiểm tra số lượng mã đã được sử dụng và số lượng còn lại.
  3. Phân loại mã giảm giá: Chủ gara có thể phân loại các mã giảm giá theo mục đích sử dụng, ví dụ như cho khách hàng thân thiết, khách hàng mới, hoặc khuyến mãi trong các dịp đặc biệt như Tết, lễ hội.
  4. Áp dụng mã giảm giá: Khi người dùng đặt lịch hẹn bảo dưỡng, sửa chữa xe qua ứng dụng, họ có thể áp dụng mã giảm giá để được giảm giá khi thanh toán.
  5. Thông báo mã giảm giá: Khi có mã giảm giá mới hoặc còn thời hạn sử dụng, người dùng sẽ nhận được thông báo để sử dụng và tận dụng lợi ích từ mã giảm giá này.
  6. Thống kê mã giảm giá: Chủ gara có thể xem thống kê số lượng mã giảm giá đã sử dụng, số tiền đã giảm giá, giúp cho họ có cái nhìn tổng quan về tình hình sử dụng mã giảm giá của khách hàng và tối ưu hóa chiến lược marketing của mình.
Post by: maxQ Team
15-03-2023

maxQ Business Partners cùng gara chuyển đổi số