Đăng ký gara, trung tâm chăm sóc xe lên ứng dụng maxQ


24-09-2023

Để thông tin gara, trung tâm chăm sóc xe của bạn hiển thị trên ứng dụng maxQ, bạn cần thực hiện các bước sauBước 1: Truy cập vào liên kết sau https://app.maxq.vn/dang-ky.html

Bước 2: Điền các thông tin gồm, Họ và tên, địa chỉ, email, số điện thoại và hình thức kinh doanh

Bước 3: Đăng nhập vào trang quản trị bằng email và mật khẩu vừa đăng ký ở bước 2

Bước 4: Cập nhật các thông tin bổ sung như số hotline hoặc thay đổi thông tin nếu cần thiết

Bước 5: Tạo thương hiệu gara trung tâm chăm sóc xe của bạn

Bước 6: Tạo địa chỉ chỉ cơ sở (trường hợp bạn có nhiều địa chỉ cơ sở)

Bước 7: Tạo sản phẩm, dịch vụ của bạn

Bước 8: Chờ xét duyệt (thông tin sản phẩm của bạn cần được xét duyệt bởi quản trị viên sau đó mới được hiển thị nhằm đảm bảo tính khách quan và sai sót)

Bước 9: Tải ứng dụng quản lý dành cho gara tại đây https://maxq.vn/doi-tac và đăng nhập bằng thông tin email và mật khẩu đăng ký ở bước 2.

Xem chi tiết tại đây 

Quý gara có thể chat với chúng tôi kênh Zalo OA

Post by: maxQ Team
24-09-2023