Các chức năng nổi bật

maxQ kết nối chủ xe, chủ Gara, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tạo nên một hệ sinh thái toàn diện.

Hướng tới 5 triệu người dùng tại Việt Nam đến năm 2025

maxQ cung cấp nhiều tính năng cho chủ xe, chủ Gara, đối tác liên kết cung cấp dịch vụ tạo ra hệ sinh thái toàn diện với mục tiêu hướng tới 5triệu người dùng tại Việt Nam