Bright Tran

Danh mục sản phẩm

Chúng tôi không ngừng nỗ lực để MAXQ trở thành biểu tượng của sự an toàn và chất lượng.

Ông Đặng Văn Thành tính đầu tư 1 tỷ USD vào năng lượng mặt trời

Tran Bright 0 Nhận xét
Ông Đặng Văn Thành tính đầu tư 1 tỷ USD vào năng lượng mặt trời

Tháng 06

2017

Các dự án mà tập đoàn của ông Đặng Văn Thành đầu tư dự kiến sẽ...