Tạo hồ sơ xe, Ghi nhật ký các khoản chi tiêu cho xe

Tính năng Tạo hồ sơ xe và Ghi nhật ký các khoản chi tiêu cho xe theo tháng, năm trên ứng dụng chăm sóc xe maxQ là một tính năng cho phép người dùng tạo một hoặc nhiều hồ sơ chi tiết về xe của mình

và ghi chép lại các khoản chi tiêu liên quan đến việc sửa chữa, bảo dưỡng và các chi phí khác liên quan đến xe trong một thời gian nhất định. Các bước để sử dụng tính năng này bao gồm:

  1. Truy cập tính năng Tạo hồ sơ xe trên ứng dụng maxQ.
  2. Người dùng nhập thông tin chi tiết về xe của mình bao gồm hãng xe, dòng xe, năm sản xuất, biển số, ngày mua xe, địa chỉ đăng ký xe và các thông tin khác liên quan đến xe.
  3. Sau khi đã tạo hồ sơ xe, người dùng có thể truy cập tính năng Ghi nhật ký chi tiêu xe để ghi chép các khoản chi tiêu liên quan đến xe.
  4. Người dùng chọn thời gian (tháng/năm) mà người dùng muốn ghi chép chi tiêu xe.
  5. Người dùng nhập thông tin chi tiêu của mình bao gồm mục đích chi tiêu, số tiền chi tiêu, địa điểm và ngày tháng chi tiêu.
  6. Nếu có nhiều khoản chi tiêu trong cùng một ngày, người dùng có thể tạo nhiều bản ghi cho cùng một ngày.
  7. Khi các thông tin đã được nhập vào, người dùng có thể lưu lại và xem lại nhật ký chi tiêu của mình vào bất kỳ thời điểm nào.

Tính năng Tạo hồ sơ xe và Ghi nhật ký các khoản chi tiêu cho xe theo tháng, năm trên ứng dụng chăm sóc xe maxQ giúp người dùng quản lý thông tin về xe của mình một cách dễ dàng và tiện lợi. Việc ghi chép chi tiêu giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về chi phí liên quan đến xe của mình trong một thời gian nhất định. Hơn nữa, tính năng này còn giúp người dùng quản lý ngân sách của mình một cách tốt hơn, hạn chế chi tiêu không cần thiết và tối ưu chi phí liên quan đến việc sử dụng và bảo dưỡng xe.

maxQ - Ứng dụng chăm sóc xe toàn diện nhất

Hệ sinh thái về xe với 15 tính năng miễn phí và đa dạng dịch vụ để bạn kết nối tìm kiếm các thông tin chăm sóc xe