Quản lý xe

Tính năng Tạo hồ sơ xe và Ghi nhật ký các khoản chi tiêu cho xe theo tháng, năm trên ứng dụng chăm sóc xe maxQ là một tính năng cho phép người dùng tạo một hoặc nhiều hồ sơ chi tiết về xe của mình

và ghi chép lại các khoản chi tiêu liên quan đến việc sửa chữa, bảo dưỡng và các chi phí khác liên quan đến xe trong một thời gian nhất định. Các bước để sử dụng tính năng này bao gồm:

1. Tạo hồ sơ xe

- Bạn có thể tạo nhiều hồ sơ xe để quản lý, một một hồ sơ xe được định danh để giúp bạn quản lý thông tin cũng như các nghiệp vụ khác một cách chuyên nghiệp. Xem video hướng dẫn

2. Ghi nhật ký

- Ghi nhật ký xe là một tính năng hữu ích giúp bạn ghi lại quá trình sử dụng xe hoặc các thông tin cần lưu lại để theo dõi

3. Quản lý chi phí

- Tính năng nay rất phù hợp cho những người có thói quen rõ ràng, minh bạch trong các khoản chi tiêu cho chiếc xe, 

4. Quản lý giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử

- maxQ cung cấp bảo hiểm TNDS, Vật chất Ô tô xe máy

Bạn đã sẵn sàng trải nghiệm

Tải app và trải nghiệm các tính năng chăm sóc xe và hơn thế nữa