Bảo hiểm

Tính năng mua và quản lý giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử trên ứng dụng maxQ bao gồm các bước sau:

  1. Mua giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử:
  • Khách hàng truy cập vào tính năng "Mua giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử" trên ứng dụng maxQ.
  • Khách hàng cung cấp thông tin về chi tiết xe, loại bảo hiểm và thời hạn bảo hiểm.
  • Hệ thống sẽ tính toán và hiển thị giá trị bảo hiểm cần mua.
  • Khách hàng thanh toán bằng các phương thức trực tuyến như thẻ tín dụng hoặc ví điện tử.
  1. Quản lý giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử:
  • Sau khi mua giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử, khách hàng sẽ nhận được giấy chứng nhận qua email hoặc tin nhắn.
  • Khách hàng có thể lưu trữ giấy chứng nhận trên ứng dụng maxQ và quản lý các thông tin về bảo hiểm của xe.
  • Khách hàng cũng có thể đăng ký nhận thông báo nhắc nhở để không bỏ quên thời hạn bảo hiểm và đảm bảo luôn được bảo hiểm.

Tóm lại, tính năng mua và quản lý giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử trên ứng dụng maxQ giúp khách hàng có thể mua bảo hiểm điện tử dễ dàng và thuận tiện. Khách hàng có thể thanh toán trực tuyến và quản lý giấy chứng nhận bảo hiểm trên ứng dụng maxQ, giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo an toàn cho thông tin của khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng trải nghiệm

Tải app và trải nghiệm các tính năng chăm sóc xe và hơn thế nữa