Gara

Tính năng Tìm và đặt lịch với Gara, TT chăm sóc xe trên app chăm sóc xe maxQ giúp người dùng tìm kiếm và đặt lịch với các Gara, TT chăm sóc xe gần nhất. Các bước để sử dụng tính năng này bao gồm:

  1. Truy cập tính năng Tìm và đặt lịch với Gara, TT chăm sóc xe trên ứng dụng maxQ.
  2. Người dùng có thể sử dụng bộ lọc để thu hẹp kết quả tìm kiếm theo khoảng cách, giá cả, đánh giá của người dùng và các tiện ích khác.
  3. Người dùng chọn Gara, TT chăm sóc xe mong muốn và hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết về Gara, TT chăm sóc xe đó như địa chỉ, số điện thoại, giờ làm việc, dịch vụ cung cấp.
  4. Người dùng có thể nhắn tin trực tiếp với Gara, TT chăm sóc xe đó để hỏi thông tin hoặc đặt lịch dịch vụ.
  5. Nếu người dùng muốn đặt lịch dịch vụ, họ có thể chọn dịch vụ mong muốn và thời gian cụ thể.
  6. Sau khi hoàn thành việc đặt lịch, người dùng có thể lưu Gara, TT chăm sóc xe đó vào danh sách yêu thích để dễ dàng truy cập vào lần sau.

Tính năng Tìm và đặt lịch với Gara, TT chăm sóc xe trên app chăm sóc xe maxQ giúp người dùng tìm kiếm và đặt lịch dịch vụ chăm sóc xe một cách nhanh chóng và thuận tiện. Nó cũng giúp người dùng tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc tìm kiếm và liên lạc với các Gara, TT chăm sóc xe. Bằng cách lưu Gara, TT chăm sóc xe vào danh sách yêu thích, người dùng có thể dễ dàng truy cập và đặt lịch dịch vụ trong tương lai.

Bạn đã sẵn sàng trải nghiệm

Tải app và trải nghiệm các tính năng chăm sóc xe và hơn thế nữa